Mahapuja

 

Mahapuja

 

Aavahan and Shlok

 

Shree Akshar Purushottam Maharaj :

 

Shrimad sudguna shalinam, Chidachidi,

vyaptam cha divyakrutim             
Jive shakshar muktakoti sukhadam

naikavtaradhipam                      
Gneyum shri purshotamam munivarai

vedadi kirtyum vibhum                  
Tam mulakshar yuktamev

Sahajanadam cha vande sadaa

 

 

Shree Shastriji Maharaj :


Jenu naam ratyaa thaki malin

sank-alpo samula thaya                                    
Jene sharan thaya pachhi bhavatana

fera virami gaya                                       
Jenu gaan dashodishe harijano

gaaye ati harshathi                                    
Eva Yagnapurushdaas tamne

paye namu preet thi

 

 

Shree Yogiji Maharaj :


Vaani amrut thi bhari madhu sami

sanjeevani lok ma                                    
Drushti ma bhari divyata nirakhtaa

sudivya bhakto badha                                 
Haiye het bharyu mithu janani shu

ne haasya mukhe vasyu                        
Te shri Gnanji Yogiraaj guru ne

nitye namu bhav shu

 

 

Shree Guruhari Pappaji Maharaj:

 

Jeni vaani vishe akhand vaheti

surawali brahmani                                      
Kintu thai agnaat alp samipe

rusbus sahuma rahi                                          
Jive je almast Swamishreejima

chhe mokshadata vari                 
Pappa’ jogi swaroop vibhu churane

jukee rahu bhav thi

 

 

 

Shri Kakaji Maharaj :

Jeni amrutvaani tou vahi rahi

sakshat mahaimarupe

Jeni siddhdasha ahoo lin kare

subhavya aksharpade

Sharanagat neej alp jiv souna

shreyaarth tatpar rahe

Kaka’ snehal sindhu divya vibhune

heyu to vandan kare

 

 

Brahmswaroop Param Pujya Sonaba:

Jenaa divya sunaam na smuran thee

neeshpaap jeevo thata

Jena darrshan thi tarre jeevtanna

bhaavo budha samata

Jena sung prasung thi jeev bane

tatkaar su brahmne

Sakshaat ‘Ba’ su-divya te swaroopa ne

vandu dhuri bhakti ne

 

 

Pragatswaroop Param Pujya Ben:

 

Aeishwaryo bhagwan na bahu chhata

sadhu thava bhavana

Mukto ma maharaj ne nirakhi ne

shreeji swaroop aap thaiya

Murti ni smruti ma sabhar rahi ne

sabhandhi ne seviyaa

Murti prem dayatanni vichare je

te ‘Ben’ ne sahu numiya

 

 

Param Pujya Pramukh Swamiji Maharaj:

 

Sobho sadhu gune sada sarar ne

jakte anasakt chho

Shastriji vari yogiji ubhayani

krupatanu patra chho

Dhari dharmadhura samudra sarakha

gambhir gnane ja chho

Narayanswaroopdaas’ gunnine

snehe ja vandu ahoo

 

 

Param Pujya Mahantswamiji:

 

Dharya brhamtanu vishe shreehari ne

sarvopari je mariya

Yoginaa siddhant ruchi samaji

yogeshwaro sachawya

Sakshaat yogiswaroop saoo jan dise

sadhu gunno che ure

Muktona surahad ‘keshavjivan’

bhave naman sahu kare

 

 

Param Pujya Hariprasad Swamiji:

 

Dikhsha arpi ahoo gunatit sami

jene guru jogiea

‘Kaka’ne vari aap divya dhyanu

adhyet anokhu ja che

bhede saakashi anantna sawaroop aa

‘shastrijimaharaj’ nu

Eva ‘Swami Hariprasad’

charane vandan sada hun karu

 

 

Param Pujya Aksharvihari Swamiji:

 

Nishatha to paripurna adabhut aho

jeni sawaroope dise

Murti siddhadasha anadini khari

ne dhyerya sakhshat vase

Praasade nij dhaam chetnaya vishe

swami beeraji gaya

Swami Aksharna-Vihari’ tamane

chhe sarvani vandana

 

 

Param Pujya Jashbhaisahebji:

 

Je sakshat mahimatanu swaroop chhe

bhagi ahho yogina

tejashwi survir nitya hasata

pakshe rahe bhakt na

sarwaadhar sadaay sadhakgane

Neta yuavano tana

Eva gourav purn ne surahad te

Saheeb’ne vandana

 

 

Param Pujya Haribhai:

 

Santo, baheno, yuvako dai kari

seva mahatmya bhari

Bapa Kaka Pappa e prassann thai

bakhsis didha Hari

Adarsh sahuna sukani soratth tana

surahad saheeb na

Namu gruhasatha sadhu ‘Haribhai’ne

‘Baa’no ghanoo ladilo

 

 

Swami shreeji na shakshaat swarupoo

vandan sweekari beerajo ahee...aam hriday mahi

Aasheesh varsavo marg batavo

rejuviya kem pratyaaksh swami...teemir tarri.....(3)

 

 

Aagachh bhagwandev swasthanaat parmeshwar l

Aham poojam karishyami sada twam sanmukhoo bhav ll

 

Shri Swaminaryan paramatmne namah:

Aavahnaarthe mantra puspaanjali samarpyaami

 

Swami, aavo preme karu pooja re(2)

maare tamdhi re (2)

addhik nahi kooi dooja re....swami...

 

 

Aavhan ane Sthaapan :

Purna Purushattam Shree Sahajandji Maharaj

aavahayamee sthapyamee

 

Anadi MuorAkshar murti Shree Gunatitanand Swami

aavahayamee sthapyamee

 

Anadi Mahamuktraj Shree Goparnandswami

aavahayamee sthapyamee

 

Anadi Mahamuktraj Shree Bhagatji Maharaj

aavahayamee sthapyamee

 

Anadi Mahamuktraj Shree Jagaswami

aavahayamee sthapyamee

 

Anadi Mahamuktraj Shree Guru Krishanaji adda

aavahayamee sthapyamee

 

Brahmaswaroop Shree Sashtriji Maharaj

aavahayamee sthapyamee

 

Brahmaswaroop Shree Yogiji Maharaj

aavahayamee sthapyamee

 

Brahmaswaroop Guruhari Shree Pappaji Maharaj

aavahayamee sthapyamee

 

Brahmaswaroop Shree Kakaji Maharaj

aavahayamee sthapyamee

 

Brahmaswaroop Shree Baa

aavahayamee sthapyamee

 

Pragat Brahmaswaroop Param Pujya Shantaben

aavahayamee sthapyamee

 

Pragat Brahmaswaroop Param Pujya Pramukhswamiji Maharaj

aavahayamee sthapyamee

 

Pragat Brahmaswaroop Param Pujya Mahantswamiji

aavahayamee sthapyamee

 

Pragat Brahmaswaroop Param Pujya Hariprasadswamiji

aavahayamee sthapyamee

 

Pragat Brahmaswaroop Param Pujya Aksharvihariswamiji

aavahayamee sthapyamee

 

Pragat Brahmaswaroop Param Pujya Jashbhaisahebji

aavahayamee sthapyamee

 

Pragat Brahmaswaroop Param Pujya Haribhai

aavahayamee sthapyamee

 

Param Pujya Jyotiben

aavahayamee sthapyamee

 

Param Pujya Taraben

aavahayamee sthapyamee

 

Param Pujya Hansadidi

aavahayamee sthapyamee

 

Param Pujya Deviben

aavahayamee sthapyamee

 

Param Pujya Jasuben

aavahayamee sthapyamee

 

Param Pujya Paduben

aavahayamee sthapyamee

 

Swamiswaroop santo

aavahayamee sthapyamee

 

Swamiswaroop vratdhari bhaio

aavahayamee sthapyamee

 

Swamiswaroop vratdhari baheno

aavahayamee sthapyamee

 

Swamiswaroop ekantik gruhishtho

aavahayamee sthapyamee

 

Sarva Gunatit Mandal Bhaktanaam

aavahayamee sthapyamee

 

Siddhi vinayak vignaharta Shree Ganpatidev

aavahayamee sthapyamee

 

Kashtbhanjak pavanputra Shree Hanumanjidev

aavahayamee sthapyamee

 

Sarvdev deveebhiyo

aavahayamee sthapyamee

 

 

Poojan

 

Pratyaksh dham, dhami ne mukto!  je Param Pujya Pappaji e sakshat akshardham ni sabha chhe temni ged jivma besadi didhi, te badhanu aaje aavahaan kari pooja karu chhu.

 

Shree Vasudev vimalamrut dhamvasam

Narayanam naraktaran naam dheyam

Syamam shitam dhwibhujmeva chaturabhujam ch

twaam bhakti dharmakhilam parishilayantam

Astaang yog kalnaashva mahavratani

twaam bhaktidharma tanyam sharanam prapadhye

 

 

Tarun mallika kund malati bakul pankajaanam samuchye

Satut sutritam bhaktitomaya gruhiytam hare haaramarpitam

 

 

Aaj mare oorde re

awaya avinashi albel

Bai me bolawia re (2)

sunddar chhagawara chhel

Nirakhya nena bhari re,

natawar sundar shree Ghansyam

Sobha shee kahu re (2)

nirkhi laaje kotik kaam

Rudoo patharyo re, makhamal galicho kari pyar,

betha pritashu re (2)

laine sarve muktsamaj

Preme poojan karu re, rasia vaalam taru aaj

sundar shobhata re (2)

mukto sathe Shreejimaharaj

Guthi gulabna re, kanthe aropya me haar

Lai ne varanna re (2)

charanne laagu varanmwar

 

 

Dhyaan

 

Pranesh padharya thai chir shata

bhavobhav na snehe ae swyam bandhaya,

harshilla hayae ne antar nayane

thai murtima le lin,

kari murtima le lin. (2)

 

(2 mins dhyan karavu)

 

 

Pratharna

 

Hai prtyaksh dham, dhami ne mukto! Hai Guruhari Pappaji!

Ekantik santo, baheno,yuovako, gruhasth chatainya madhyamo!

 

Aap sarvane sakaar swaroopo mani araj karu chhu ke, hu je je naam bolu chhu, te sarve ni aagar pachhar fari raksha karjo.  Te shu? to juna prarabhdha asaanidhi dhoi nakhajo ne nava prarabdh ubha na thai teni karaji aap ja rakhajo ane akshardham na prarabdh ne swabhav thay tevi mahatmyaukt seva, mahatmyaukt smruti, mahatmyaukt naamratan ane mahatmyaukt samagam karvaanu barr ane prerana aapjo.

 

samagra gunatit mandalni raksha karjo.

koinieya dheshkaar lagawa ja na desho.

badhayane kaar, karma, maya na thadkaar rahit karjo.

 

Akshardham ni gnansamadhima rahi aalookmaa jivan jiviye teva mahamanav banavshoji.

 

ame badha ja nirantar divyabhav ne mahatmyeyukt sevaroopi murtima amara ang pramane tarbor rahiya ja kariye, tevo barr aapshoji.

 

sabandhwala braham niyantrit na manaay ne lila ma kaik basurapanu laage ke tarat ja kaarykaaran joya vina amara ang pramanena swabhajanthi tarat ja sahaj tatasth thai divyabhav ma aavi javay ane gunatit na surhad bani teni ja seva swadharme yukt kari maharaj nu such anubhavata thavay tevi suj samaj ne prerana thai tevu barr aapava krupa karshoji.

 

Hai Maharaj! Hai Gunatit! Hai Pappaji! Hai Mukto!

 

Aa um sahuni antarni prarthana chhe te sambharjo ne nirantar amari aagar paachhar fari jivan jivava maate prerana karjo tevi antarni prarthana swikarshoji.

 

(mukto na naam bolva)

 

Hai Maharaj! Hai Pappaji!

Je Je Mukto na vati mahapuja karu chhu te sarve ne khub khub barr aapi anand na fuvara udadata kari adhyatmik drishtithi jivan jivata kari mukso ji.

 

(aa sankalp mate dhoon karavi)


 

Thaal

 

Annanam chaturvidham swadu: rashe: shadbhi: samanvintam

Bhakshya bhojya smayuktam neyvedhyam pratigruhaytam

 

Shree Aksharpurstoomaya bhaktmandalsahitaaya

neyvedhyam samurpyami

 

Thal 1:

Maare gher aaviyaa chhogalaadhaari,

maare gher aaviyaa dham na dhami
laadu jalebee ne sev suvaali hu to bhaave kari laavi chhu bhaari,

maare gher aaviyaa...

Sooran pooran ne bhaajee kaarela papad vadee vaghaaree
vantaaka vaalolanaa shaak karyia mey to, cholaaphali chhamakaari,

maare gher aaviyaa...

Kaaju kamodanaa bhaat karyia mey to daal kari bahu saaree
limbu kaakadee naa lejo athaanaa kadhee kari chhe kaathiyaavaadee,

maare gher aaviyaa...

Vaghaarelaa bhaatamaa naakhiya vataanaa sukee kari batetaanee bhaajee
pochaa pochaa chopadaa prema thi banaaviya taajee kari tandalaja ni bhaajee,

maare gher aaviyaa...

Methinee bhaajee naa muthiyaa banaaviya mey to vaalolamaa dedhaa vaghaari
naanee naanee rotalee naa phoolakaa banaaviya jamavaa padhaaro pratyaksha moraari,

maare gher aaviyaa...
Jal ghelaa ni jhaaree bhuri chhe charu karave brahmachaaree
halave halave jal peevo ne tame avatar naa avataaree,

maare gher aaviyaa...

Luving sopaaree ne paan beedee vaalee, taj elachee jaavantree saaree
nishdin aavo to bhaave kari bhetu, ema maange jeraam brahmachaaree,

maare gher aaviyaa...

 


Thal 2:

Jamo thal jivana jaoon vari

dhou kara charana karo tyari...Tek

Beso melya bajothiya dhali

katoa kanchananee thali

Jale bharya chambu chokalee......Jamo

 

Galya sata ghebara fulvadee

dudhapaka malapuva kadhee

Puri pochee thai chhe gheema chadhee....Jamo

 

Athana shaka sundara bhajiee

laavi chhun tarata kari tajee

Dahin bhata sakara chhe zazee....Jamo

 

Chalu karo lavi hun jalazaree

elachi lavinga soparee

panabidi banavi saree.....Jamo

 

Mukhavasa managamata laine

prasadee thala tanee daine

Beso sinhasane rajee thaine.....Jamo

 

Kasumbala bandhine fento

Rajeshvara odhine rento

Bhoomanandana vahla bheto....Jamo

 

 

Aarti

Niraajanam gruahannesh panchhvarti samanvitam

tejorashi mayadatt: lokaand kar prubho

 

Shree Aksharpurstomaya bhaktmandal sahitaya

aartikyam samarpyami

 

Jai sadguru swami, prabhu jai antaryami

Sahajand Dayalu (2) balavant bahunaami....Jai

Charan saroj tamaara vandu kara jodi, prabhu vandu kara jodi

Charane shish dharyathi (2) dukh nakhya todi...Jai

Narayan sukhadatta dwijkul tanudhari, prabhu dwijkul tanu dhari

Pamar patit uddhaarya (2) aganeet nar nari....Jai

Nitya nitya nautam leela karta avinaashi prabhu karta avinaashi

Adsath tirath charne (2) koti gaya kaashi.....Jai

Purshottam pragat nu je darshan karshe, prabhu je darshan karshe

Kaal karmathi chhooti (2)  kutumb saheet tarashe....Jai

Aa avasar karuna nidhi karuna bahu kidhi, vahale karuna bahu kidhi

Muktanand kahe mukti (2)  sugam kari siddhi....Jai

 

 

Stuti :

 

Krupa karo muj upare sukhnidhi sahajand

Guna tamara gaavava buddhi aapjo sukh kand

Aksharpursottam je pruthavi par padharya

anek jiv uddharwa manushyataan dhaari rahya

Pragat pursottam je sukhkroop Sahajand

mur akshar ae je Swami Gunatitanand

Ae beo na guna gavaava vichaar kare che mati

gatee aapo ehavi ferfaar nava rahe rati

 

 

Pradakshinna

 

Pade pade ya pareepoojkebhyo

saghyaaswamagashya falam dadati

Taam sarva paapam kshya hetu bhootam

pradkshinnanate parikalpyami

 

(5 or 11 prdakshina karvi)

 

 

Guruhari Pappaji na Sankalp:

 

Hei Maharaj ! Hei Guruhari Pappaji Maharaj!

 

Aakhoay Gunatit samaj koi pan bhoge samp, surhadbhav ne ekta raakhi jivan jivato thai jay tevu barr aapshoji.

 

  1. Vach. G. Chhe. 11 jevu akshardham ni samadhinu sukh bhogavato thai jaai ne je koi Vach. G. Chhe. 35 ni stithima chhe te G. Chhe.26 ma jata rahe tevi krupa varsavajo.
  2. Hai Pappaji Maharaj! Aapana aa be sankalp amara jivan ma saakaar thai ne e ja amaru jivan karya bani rahe eva ashirvad varsavavani krupa karshoji.

 

Samp, sruhadbhave,nirdoshbuddhi raakhi raaji kariye (2)

Ekta raakhi mahatmya samaji, seva taree rite kariye (2)

Tav sankalp um jivan bane (2) evu kari de naath…,

Jai Aksharpati Jai Ghanshyam…(2)

Roam roam ma laeele sthan (2) Jai Aksharpati…

 

15 minutes dhoon.

 

 

Prathanna:

 

Namaste karunapurna: namah: sarva bhayapaha l

bhaktpriyaya haraye puroshattam namohstu te ll

 

Jitam te pundrikaksham namahste vishwabhaavan l

namahstestu rushikesh mahapurush puravaj ll

 

Yashya smrutya ch naamoktya tapoyagnakryadishu l

neunam sampurntaam yaati sadhyo vande tamasyachutam ll

 

Bhoummo skhalit padaanaam bhumirevavlamabanam l

tvaee jaataa paraathanaam twamev saranam mama ll

 

 

Kshamaayaachana:

 

Aavhanaam na janaami na janaami visarjanam l

poojam cheiv na janaami kshamsva parmeshwar ll

 

Yadksharam padbhrashatam matraahinam cha yad bhavet l

tatsarvam kshymatam dev prasid parmeshwar ll

 

Anyathaa saranam naasati twamev saranam mamm l

tasmaat kaaruniya bhaaven rakshtwam pursottam ll

 

Aparaadh sahastraanni kryante aharnisham maya l

dasoyamiti me matwa kshamsva parmeshwar ll

 

Kayena vaachaa mansendriyarva

budhyatmanaa vaa prakruti swabhavaat

karoomi yadhyat sakalam parasmei, Narayanayeti samarpyaami

 

 

Aashirwaad:

 

Japyagna thi murti sambhaaro,

sadhya siddha thai jaav re ooh bhakto maaraa

bole chhe Yogiji Maharaj.

sadhya siddha thai java re ooh bhakto maaraa

bole chhe Pappaji Maharaj.

 

 

Visarajan:

 

Hai Maharaj ! Hai Dayaarru ! Hai Swaminarayan bhagwan! Hai Guruhari Pappaji Maharaj!

 

Aaje aap akshardham, muktamandar ne samagra aishwarya laine aa mahapoojamaa padhariya chho, tou hawe maaraa rudyakaashmaa birajo ne maari je kai bhool thai hoi  te kshama karajo ne sadaaya maari saathe rahejo.

 

Swasthaanam gachha devesh poojaamaadaay maamkim

east kaam prasidhyartham poonraagamanaaya ch.

 

Aum: shaanti: shaanti: shaanti:

 

(Gunt naad karavo)

 

 

Shlok:

 

Sakshaat akshar divyadhaam sawaroopam satyam param dhimahi l

Dhyanaat yasya bhavanti tadwapoojana:shigramm prasaadaat hare ll

 

Yro bhoomou bhramat: karotyavirat: premanna hare verre kathaam l

Sa sakshaat swaroop divya subhag: kuryaat sadaa managalam,kuryat sadaa managalam ll

 

Sada sarvadaa sarva rite sarva nu managal karo.

 

 

Sahajanandswami maharaj ni jay

Muktakshar Purushottam ni jay

Shastriji Maharaj ni jay

Yogiji Maharaj ni jay

Guruhari Pappaji Maharaj ni jay

Kakashri Maharaj ni jay

Param Pujya Ba, Ben ni jay

Gunatit Swaroopo ni jay

Gunatit Samaj ni jai jai jai

 

Bolo Shri pati shridharam sarvdeveshwaram,

Bhakti dharmatmajam shri vasudevam harim

Madhavam keshavam kaamanam kaaranam

Shri Swaminarayanam Shri Nilkantham bhaje.

 

 

© gunatitjyot.org | Mobile version | Sitemap | Login